SYSTEM

Etiketteringssystem

Hur ser Era etiketteringsbehov ut ? Vi har lång erfarenhet av kompletta etiketteringssystem som vi skräddarsyr för Era behov. Det kan vara att skriva ut en etikett och applicera den på en produkt manuellt, automatiskt eller ett stort system med hundratals skrivare. 

Vågsystem

För kontroll av vikter på artiklar, lådor och pallar. Produkten kan vägas i farten eller stillastående. Information kan rapporteras till etikettskrivare och produktionslogg för unik märkning.

Anpassningar

Labeltec har kompetensen och erfarenheten. Vi lyssnar på ert behov och skapar ett fungerande system. Vi är specialiserade på att integrera produkterna så att kommunikation mellan etikettprogram, realtidsdata och databaser utnyttjas på det mest effektiva sättet.
Här är några exempel på funktioner som ingår i vårt koncept för märkning och datainsamling.

Att återrapportera data till databaser och API.

Hämta data från databaser eller API.
 
Skicka data till olika printrar för utskrift.
 
Med triggrar bevakas mappar och portar för att samla in data.
 
Lösningar för att hantera datasträngar från affärssystem och omvandla dessa till 
i/o-signaler för bansystem / PLC.
 
Några exempel på affärssystem som vi gjort lösningar mot är Movex, Jeeves och Pyramid.


Kundkrav / Myndighetskrav / Certifieringar

Har Ni krav från kunder eller myndigheter gällande Er märkning eller spårbarhet kontakta oss gärna. Vi knyter ihop Ert etiketterings och märksystem med övriga system för att få ett fungerande flöde.

Här kan Ni läsa mer om myndigheternas krav på livsmedelsmärkning,

KONTAKTA OSS IDAG SÅ HJÄLPER VI ER

klicka här... eller ring  +46 31 751 87 00