Finansiering

Hos oss kan ni hyra er utrustning eller system

Med hyra kan ni fördela kostnaderna över tiden och samtidigt skapa en bra bas för nya framtida investeringar. Eftersom hyra inte binder upp företagets egna kapital låser ni som företagare inte upp ert kreditutrymme.

Fördelar med hyra
 
Ekonomiskt

 •  Hyran är avdragsgill
 •  Behöver inte utnyttja eventuella bankkrediter
 •  Bibehållen betalningsförmåga till annat
 •  Enkelt att jämför intäkter & utgifter
 •  Går på driftbudgeten, ej investeringsbudgeten
 •  Slipper ägarbördan, behöver ej göra avskrivningar och värdeminskningar

Flexibilitet

 • Enkelt att följa teknikutvecklingen
 • Möjlighet till förändringar under avtalstidens gång
 • Anpassad betalström

Enkelhet

 • En faktura för allt – hårdvara, installation, utbildning, support, service, försäkring      
 • Enklare budgetering med en känd månadskostnad

Trygghet

 • Ett omfattande försäkringsskydd ingår

Frihet efter avtalstidens slut

 •  Nytt avtal med ny utrustning
 • Återlämna gamla utrustningen
 •  Köp loss utrustningen för överenskommen summa

Hur ser era behov ut , vi tar fram en finansieringslösning i samarbete med De Lage Landen AB

KONTAKTA OSS IDAG SÅ HJÄLPER VI ER

klicka här... eller ring  +46 31 751 87 00